کریمی

کریمی

تصویر ما در آینه واقعی است یا دوربین؟ تفاوت چهره واقعی با عکس

دلیل تفاوت عکس و آینه

همیشه یکی از رایج‌ترین سوال‌های خانم‌ها و آقایان درباره صورت خود این بوده است که چرا در آینه جذاب تریم؟ آیا تصویر واقعی ما همان انعکاسی است که در آینه می‌بینیم؟ معمولا اکثر افراد به تصویری که در آینه مشاهده…